Ga naar de inhoud

Ruilen en herroepingsrecht

De Klant is verplicht de producten bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De Klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u Nijvervlijt daarvan binnen 72 uur na de aflevering van op de hoogte te stellen. Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Nijvervlijt de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Zodra het retourartikel is ontvangen, zal Nijvervlijt een e-mail verzenden aan de Klant om te laten weten dat het retour ontvangen is en of de retour is goedgekeurd of afgekeurd. De retourzending zal verwerkt worden en als is vastgesteld dat de producten onbeschadigd zijn, zal Nijvervlijt overgaan tot ofwel het zenden van een nieuw product, of het restitueren van de gemaakte kosten. De verzendkosten zullen voor rekening van de Klant zijn.